Mad med Historie

Beboernes kogebog i aktion

Jeanette Tikøb m. Beboernes kogebog

Styrk det sociale fællesskab på bosteder med ved at forene livretter og livshistorier i en kogebog.

Beboernes kogebog
Brug bogen:

  • Til at styrke det sociale fællesskab blandt mennesker der bor/spiser sammen.
  • Som en slags “blå bog”, hvor deltagernes historier og personligheder deles.
  • Som udgangspunkt for middage og samtaler.
  • Til formidling af livs-/slægtshistorie.
  • Som alm. kogebog. – Smag på historien!

Bevæggrund til dette projekt
Plejesektoren har bl.a. til opgave at drage omsorg for de personer, der ikke kan bo i eget hjem. Her tænker jeg både på yngre og ældre borgere, der af den ene eller anden grund ikke kan tage vare på sig selv og – tvunget af omstændighederne – flytter i et bofællesskab. Med bofællesskab menes: plejecentre, børnehjem, ungdomsinstitutioner, bofællesskaber for handicappede o.lign.

Der har i lang tid været fokus på det fysiske aspekt af den daglige pleje, eksempelvis i form af personlig hygiejne, madens ernæringsværdi og medicinering. Men det er ikke nok.
Der skal mere til, for at mennesker trives.

Initiativtager bag dette projekt, Jeanette Tikøb, mener at livskvalitet og livsglæde bør prioriteres på linje med de fysiske behov. Det kan eksempelvis gøres v.h.a:

  • Dyrkelse af det sociale fællesskab
  • positive, personlige samtaler
  • at hjælpe beboere til træde i karakter, som de personer de er.

Få din kogebog vist gratis online!
Bosteder tilbydes gratis online visning af deres kogebog på dette website. Der er plads til yderligere 23 kogebøger.
Kogebøgerne kan vises som et online magasin beskyttet med kodeord, således at de personlige fortællinger kun vises for et begrænset publikum.

Kontakt Jeanette Tikøb for yderligere information.

Projektets fremtid
Jeanette Tikøb arbejder på at gøre det muligt for alle at:

  1. Oprette og udfylde en online kogebog
  2. læse den på PC, tablet og storskærm.

Enhver form for støtte er velkommen.
Dette  gælder også gode råd eller andre indspark.

Kontakt Jeanette på denne mail: jeanettetikoeb@msn.com