Ældrekommissionen om mad på plejehjem

I foråret 2012 udkom Ældrekommissionens rapport: Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem. Her blev det for alvor slået fast, at måltider bør dyrkes som sociale sammenkomster, og at personalet bør sætte sig ind i – og kontinuerligt arbejde med – beboernes livshistorier.

Rapporten munder ud i 43 konkrete anbefalede tiltag, der vil påvirke beboernes livskvalitet i en positiv retning. Nedenfor vil du se et udpluk af de anbefalinger som MAD MED  HISTORIE kan bruges til at støtte op omkring:

Anbefaling nr. 3:
Der skal udarbejdes en ”livshistorie” for beboeren, som medarbejderne kan bruge i det daglige arbejde og kontakt med den enkelte beboer.

Anbefaling nr. 5:
For at skærpe appetitten skal der dufte af mad forud for måltidet

Anbefaling nr. 6:
Maden på plejehjem bør følge årstiderne, have smag samt være af ernæringsrigtig og god kvalitet.

Anbefaling nr. 7:
Beboerne skal inddrages i menuplanlægningen og deltage i madlavningen.

Anbefaling nr. 8:
Medarbejderne skal spise med, så de kan inspirere beboerne til at spise mere ogbidrage til at skabe en hyggelig stemning.

Anbefaling nr. 11:
Beboerne skal inddrages i hverdagsaktiviteter – rengøring, madlavning og blomstervanding.

Anbefaling nr. 16:
De frigjorte medarbejderressourcer ved anvendelse af velfærdsteknologi skal bruges til mere samvær og aktiviteter med beboerne.

Anbefaling nr. 23:
Medarbejderne bør i så stor udstrækning som muligt være sammen med beboerne. De skal deltage i og anspore til, at der er et socialt liv på plejehjemmene.