Det fælles måltid

Det fælles sociale måltid kan:
– Virke som generator for det sociale liv
– fungere som et højdepunkt på dagen
– øge sammenhold blandt dem der spiser sammen
– skabe tryghed.

I Jens Erik Kofods Ph.d. afhandling “Becoming a Nursing Home Resident” afdækkes det, hvordan dette skift af bolig har indflydelse på ældre borgeres identitet og livskvalitet.
Det at være nødt til at flytte på institution kan være forbundet med utryghed og tab af identitet. Dette gælder specielt for ældre borgere, hvis sanser og mobilitet er svækkede af sygdom. Jens Erik Kofod fremhæver det fælles måltid som et naturligt socialt samlingspunkt, der har et  – oftest uudnyttet – potentiale som generator for et socialt fællesskab.

Ved plejeboligerne på Bronzealdervej i Odder har man længe arbejdet på at gøre måltidet til en positiv oplevelse for beboerne. Her har man forsøgt sig med at lave mad fra bunden (modsat færdiglavet), og inddrage beboerne i madlavningen. Resultatet blev at beboerne overordnet set tog på i vægt, blev mere socialt engagerede og klagede mindre over deres helbredsproblemer.
Læs evt. evalueringsrapport her.

Mad med Historie tilbyder et overblik over positive samtale-emner til brug ved fælles måltider og lign. i form af en kogebog med livretter og livshistorier.
Bogen kan bruges som en kulinarisk ønskeliste til køkkenpersonalet, som udgangspunkt for fejring af fødselsdage, og som baggrund for hyggelig smalltalk mellem beboere og personale – eller beboerne imellem.
For beboernes vedkommende er bogen en genvej til viden om deres naboer. – Dem, de kan høre høre rumstere om natten, og som de spiser sammen med hver eneste dag.