Bosteder

Hvordan projekt “Mad med historie” kan bruges på bosteder:

Om projektet
Dette projekt kan øge tryghed og livskvalitet for beboerne i bofællesskaber ved at styrke det sociale fællesskab.
I kraft af “Beboernes kogebog” med livretter og livshistorier får beboere, personale og pårørende en genvej til en positiv og personlig samtale. Projektet består af tre elementer:

  1. Interviews med alle interesserede beboere
  2. Udarbejdelse af “Beboernes Kogebog” med livretter og livshistorier
  3. Aktiviteter med udgangspunkt i bogen.

Find den gruppe du tilhører og læs videre:
Pårørende
Personale
Sponsor