Initiativtager

Hvem
Jeanette Tikøb er uddannet kandidat i kommunikation ved Handelshøjskolen i Århus og har desuden været tilknyttet sundhedssektoren i en længere periode.
Resultatet er en bred indsigt i psykologi, kommunikation og markedsføring.
Via tilknytningen til sundhedssektoren har hun desuden tilegnet sig praktiske kompetencer med hensyn til:

  • At yde omsorg
  • Den motiverende samtale
  • Empowerment
  • Den anerkendende samtale
  • Den svære samtale
  • Empati

Hvorfor
Personligt perspektiv: Jeg ønsker at yde en social indsats for det samfund jeg er en del af,
og jeg ønsker at min daglige indsats har en umiddelbar betydning for andre mennesker.
Socialt perspektiv: Plejesektoren  har til opgave at drage omsorg for de ældre der bor på plejecentre. Der har i lang tid været fokus på det fysiske aspekt (personlig hygiejne. boliger, o.s.v.) Men der skal mere til før vi kan kalde indsatsen for vores ældre skatteborgere tilfredsstillende.
Livsglæden bør prioriteres på linje med de fysiske behov. Det sociale fællesskab skal dyrkes. Det samme gælder den personlige samtale, trygheden og det daglige grin!
Jeg ønsker at give personalet et redskab til at løfte denne opgave.
– Derfor dette projekt!

Venlig hilsen
Jeanette Tikøb