Sådan gør du

Hvorfor denne indsats?
Det altoverskyggende formål med Beboernes kogebog er bekæmpe
ensomhed og kedsomhed på et plejecenter ved at styrke
relationerne mellem beboerne.

Hverdagen på et plejecenter er præget af et tæt bofælleskab mellem
mennesker, der som udgangspunkt er fremmede for hinanden.
Det er bestemt ikke nemt at opbygge nye venskaber i den tredje alder,
og måske føles der ikke umiddelbart et behov.

Beboerne på et plejecenter har et helt liv fyldt med erfaringer og
oplevelser med sig, den dag de flytter ind.
Dette projekt går ud på at bruge denne fortid til at skabe livsglæde
(psykisk) og trivsel (fysisk) i nutiden.