Fase 1: Samtaler

Denne fase udføres af “Mad med Historie”.

Grundlaget for projekt “Mad med historie”er personlige samtaler
med de enkelte beboere.
Dette trin er af afgørende betydning for hele projektets afvikling.
Der skal skabes en fortrolighed, som giver beboerne lyst til at
fortælle om deres personlige livretter og historier.

Alle samtaler foretages af en kommunikations-konsulent med
udgangspunkt i empatisk kommunikation. Konsulenten har en
kandidatgrad i kommunikation, og praktisk erfaring med den
motiverende samtale, såvel som den svære samtale.
Formålet med enhver samtale er at genopfriske beboerens
positive erindringer og personlige værdier.