Fase 2: Kogebog

Konsulent fra Mad med Historie udarbejder kogebog.

Omdrejningspunktet for “Mad med historie” er en kogebog, hvor et
plejecenters beboere alle er repræsenteredemed en opskrift på en
ret, der har betydning for dem, samt en kort personbeskrivelse.

Denne kogebog bør optimalt set findes i form af en rigtig bog,
så beboerne på egen hånd kan læse om hinanden.
Eksemplarer af bogen bør placeres på et centralt sted
i opholdsrum eller spisestue, og kan danne udgangspunkt for
samtaler.

Bogen vil desuden blive uploaded på dette website med en
adgangsbegrænsning, således at kun personer med kendskab til
et bestemt kodeord kan få adgang. På den måde kan pårørende få
fri adgang til kogebogen fra egen PC.