Fase 3: Aktiviteter

I denne fase tager plejepersonale og pårørende over.

Her er forslag til aktiviteter med afsæt i kogebogen:

 • Kogebogen kan bruges som udgangspunkt for højtlæsning.
 • Kogebogen kan fungere som opslagsværk for vikarer.
 • Opskrifter kan inddrages i madlavningen på plejecentret.
 • Kogebogen kan være en del af velkomstmateriale til nye
  beboere.
 • Personbeskrivelser kan bruges som udgangspunkt for mere
  personlige samtaler.
 • Madaftner med fokus på bogen.
  Lav en ret fra kogebogen, og suppler med omtale om den
  person, der har ønsket retten.
 • Samtaler ved kaffebordet med udgangspunkt i bogen.
 • Pårørende kan invitere slægtning på middag, og lave livret.
 • Der kan findes fællestræk mellem beboere som grobund
  for venskaber.
 • Pårørende kan danne sig et billede af hvilke personer, deres
  slægtning deler hus med.